Författare – andlighet och livslust

"Inspirerande böcker om livet – enkelt, naket och äkta"

Efter att boken om Frigörande Dans gavs ut på nittiotalet, föddes ytterligare två böcker ur samma drivkraft med Livet som inspirationskälla. Möten, upplevelser...sanna berättelser med en röd tråd som genomsyrar.

Böckerna vill väcka läsaren att hitta sin egen röda tråd och skaparkraft och öppna upp tanken för ett ökat andligt perspektiv.

Det ligger åtminstone två böcker inom mig som väntar på att bli skrivna.. en uppföljare om den "fria dansen" som vill dansa fram på tangentbordet samt en som heter "Minnesbanken"..


 

 

 

 

 

 

 

 

Fri-Gör-Ande-Dans, Miserabelt och mirakellöst, klara färdiga fly - författare Karin Swanström

 

karinswanstrom@hotmail.com