Tavlor – äldre

Tavlor sålda, BlessingTavlor sålda CelebrationDancing Queens
FairyTavla såld, FörväntanGläntan
JordmoderKommunikationKorpkvinna
KråkträdetMomentsMångudinna
SolgudinnanTrollskogenVårbrud
VårgudinnaKärleksdansVäntan
Venus Kärleksgudinna

 

 

Blandteknik

Mina tavlor skapas på grövre papp i standardmåtten 50 x 70 och kan lätt ramas in med glas och ram. Tekniken är blandteknik, en kombination av acryl, gouche, temperablock och akvarellpennor samt torrpastell.

 

Beställ dem oinramade genom mig.

800:-/ tavla 100:- tillkommer vid försändelse.

karinswanstrom@hotmail.com